Polityka Prywatności

(dalej: „Polityka Prywatności”)

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134 (dalej: „my”).

Inspektor ochrony danych osobowych

W bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Z inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • wypełnienia przez nas obowiązków prawnych,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń,
 • prowadzenia analiz dotyczących sprzedaży i korzystania z naszych usług (co stanowi uzasadniony interes przedsiębiorstwa) oraz przedstawiania naszych produktów
  i oferowania naszych usług (marketing).

Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celów, o których mowa w sekcji Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne. W zakresie jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będziemy przechowywać dane do chwili wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych (w tym dostawcom usług IT, firmom kurierskim, agencjom reklamowym, podmiotom świadczącym usługi analityczne). Takie podmioty będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie na podstawie umowy z nami, zgodnie z naszymi poleceniami, w zakresie świadczonych przez nas usług. Twoje dane mogą być również przekazane spółkom należącym do naszej grupy kapitałowej oraz podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe domyślnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania,
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
 • sprzeciwu wobec ich przetwarzania, gdy przetwarzamy je na podstawie naszego uzasadnionego interesu,
 • uzyskania z naszej strony interwencji ludzkiej w sprawie decyzji podejmowanej
  w sposób w pełni zautomatyzowany,
 • przenoszenia Twoich danych, o ile będzie to technicznie możliwe, przy czym uprawnienie nie dotyczy danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawnie chronionych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Inspektor Ochrony Danych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Taką zgodę możesz wycofać poprzez przekazanie oświadczenia w następujący sposób:

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Jeżeli nie zdecydujesz się na podanie danych, nie będziemy też w tanie udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Wykorzystywanie plików cookies

Informujemy, że na naszych stronach używamy plików „cookies”, do zbierania
i przetwarzania metadanych – wyłącznie w celach demograficznych, statystycznych oraz
w celu analizowania ruchu na naszych stronach.

Pliki „cookies” to dane zapisywane w plikach, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartfon, itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony
w Internecie. Używanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie sprawnego działania naszej strony internetowej. Co więcej, pomaga usprawnić obsługę naszych usług.

Jednocześnie informujemy, iż dane przetwarzane przez nas w ramach plików „cookies” nie mają charakteru danych osobowych, tj. nie pozwalają na pośrednią lub bezpośrednią identyfikację osób fizycznych. Oznacza to, że nie pobieramy Twojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania ani innych podobnych danych. Więcej o technologii „cookies” znajdziesz również pod adresem http://www.whatarecookies.com/

Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając niniejsze okno akceptujesz używanie przez nas plików „cookies”.

Korzystanie z wtyczek do portali społecznościowych

Obecnie wykorzystywaną  przez nas wtyczką do mediów społecznościowych jest LinkedIn. Używamy tzw. rozwiązania z podwójnym kliknięciem – oznacza to, że podczas otwierania naszej witryny, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu pola nad jej początkową literą lub logo. Oferujemy więc Klientowi możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku, ale dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole, a tym samym jego aktywację, dostawca wtyczek otrzymuje informację, że Klient odwiedził odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. Ponadto przekazywane będą dane dotyczące logowania oraz inne, zgodnie z preferencjami prywatności przypisanych do Twojego konta w serwisie LinkedIn.

Podstawą prawną do korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Powyższe dane są przechowywane niezależnie od tego, czy Klient posiada konto u dostawcy wtyczki i jest tam zalogowany. Jeśli jest zalogowany u dostawcy wtyczki, jego dane zebrane
u nas zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Gdy Klient kliknie aktywowany przycisk (np. połączy się ze stroną), dostawca wtyczek również zapisze te informacje w koncie użytkownika i publicznie udostępni je kontaktom użytkownika. Zalecamy po użyciu sieci społecznościowej regularne wylogowywanie się z niej, zwłaszcza przed naciśnięciem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu
u dostawcy wtyczek.

Więcej informacji o tym jak dostawa wtyczki przetwarza Twoje dane osobowe znajdziesz poniżej:

 1. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Korzystanie z Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, tj. internetowej usługi analizy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika końcowego w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Klienta z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, gdy Google wcześniej ograniczy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam ograniczony. Na zlecenie operatora strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i użytkowaniem internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia
w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonimizeIp()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie ograniczonej, co pozwala wykluczyć relację osobistą.

Google Analytics używamy do statystycznego analizowania użytkowania naszej strony internetowej i regularnego jej ulepszania. Dzięki pozyskanym statystykom możemy doskonalić naszą ofertę, czyniąc ją tym samym bardziej interesującą dla Klienta. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google podporządkował się polityce prywatności UE-US: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 cz. 1 lit. f RODO.

Szersze informacje udostępnia znajdziesz na stronie internetowej Google:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; https://policies.google.com/privacy 

Nasza strona wykorzystuje również Google Analytics pozyskane z urządzeń analizy przepływu odwiedzających, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Pozyskiwaną z takich urządzeń analizę użytkownika Klient może dezaktywować w koncie Google.